Na Zachodzie nie opłaca się kupić mieszkania! Podatek od nieruchomości w Polsce, a za granicą.

Na Zachodzie nie opłaca się kupić mieszkania! Podatek od nieruchomości w Polsce, a za granicą.

JAK DROGIE SĄ PODATKI NA 🏠 ZA GRANICĄ ?

Po wyborach wiele się pojawiło grup, komentarzy o tym „Że teraz to tylko na emigracje” 😅
Abstrachując od sytuacji politycznej, zobaczymy jak to jest z mieszkaniem za granicą!
🎀 Dziś skupię się na podatku od nieruchomości
👉 Jak to wygląda w Polsce ?
👉 Wysokość tego podatku nie jest duża, biorąc pod uwagę inne opłaty. Jest to około < 1 zł za m^2 (dokładniejsze stawki niżej). Oczywiście jest to opłata roczna. Czyli dosyć niewiele.
.
Opłata ta za m^2 w różnych miejscach jest rożna. Państwo (minister finansów) wyznacza jedynie górną granice, której nie można przekraczać. Duże miasta przeważnie mają górne granice, a te mniejsze, będące w pobliżu np. Warszawy mają znacznie obniżone ?
🎀Dlaczego?
👉 By przyciągnąć inwestorów do budowania swoich firm, siedzib itp.
.
🎀 Jak wygląda z podatkiem na Zachodzie (mieszkanie za granicą) ?
👉 Tu sprawa wygląda mniej kolorowo.
Tutaj podatek od 🏠 jest uzależniony od WARTOŚCI RYNKOWEJ. Ta kwota wynosi około 1% od niej. Jeśli weźmiemy sobie pod uwagę 🏠 w centrum miasta za 500 000 złotych, to ten 1% wynosi ..... 5000 złotych rocznie ❗️
Duża różnica, co? Z tego powodu na Zachodzie większość ludzi mieszkania po prostu WYNAJMUJE. To jest norma, że 👩‍👩‍👧‍👦 po 40 lat żyją w wynajętym mieszkaniu.
.
Co więcej funkcjonują nawet mieszkania komunalne. Czyli 🏠, które wynajmuje miasto innym ludziom.
.
Pssst. Kiedyś myślano, aby wprowadzić go w Polsce 😅
.

Podatek od nieruchomości w 2019 r. – stawki maksymalne

 1. Od gruntów:
  1. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,93 zł od 1 m2 powierzchni,
  2. pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 4,71 zł od 1 ha powierzchni,
  3. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,49 zł od 1 m2 powierzchni,
  4. niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – 3,09 zł od 1 m2 powierzchni.
 2. Od budynków lub ich części:
  1. mieszkalnych – 0,79 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  2. związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 23,47 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  3. zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,98 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  4. związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,78 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej,
  5. pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 7,90 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej.
 3. Od budowli jest procentowa stawka – 2% wartości budowli ustalonej zgodnie z art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.

Wiedzieliście o tym? A Wy wolicie wynajmować mieszkanie, czy kupić ? Ktoś z Was myślał o mieszkaniu za granicą? Podzielcie się swoją opinią!

Psst…. Jeśli podoba Ci się co robią zajrzyj do mojego patronite! Przewidziałam różne nagrody za wsparcie mojej działalności! Razem edukujmy nasze społeczeństwo.

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o
Close Menu